Penny, Kay I, Edinburgh Napier University, United Kingdom